Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Nguyễn Thanh Hiền - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 120.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Hiền
- Mã chứng khoán: VT1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Quang Vinh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 71.880 CP (tỷ lệ 3,59%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: mua đầu tư
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/02/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/02/2013.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: