Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Được chấp thuận niêm yết cổ phiếu

 

Ngày 16/7/2009, SGDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Vitaly được niêm yết cổ phiếu với những nội dung sau:

-    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-    Mã chứng khoán: VTA

-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu                      

-    Số lượng chứng khoán niêm yết: 6.000.000 CP (Sáu triệu cổ phiếu)

-    Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: