Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Ngày 06/08/2009 chính thức giao dịch tại SGDCK Hà Nội

 

Ngày 06/08/2009, cổ phiếu CTCP Vitaly chính thức giao dịch tại SGDCK Hà Nội với những nội dung sau:

-    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vitaly

-    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-    Mã chứng khoán: VTA

-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-    Số lượng chứng khoán niêm yết: 6.000.000 cổ phiếu

-    Giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 60.000.000.000 đồng

-    Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 06/08/2009

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: