Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Bà Hà Thị Thanh Thúy - Kế toán trưởng đã bán 15.000 cổ phiếu

 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hà Thị Thanh Thúy - Kế toán trưởng CTCP Vitaly (Mã CK:VTA) như sau:

-    Tên người thực hiện giao dịch: Hà Thị Thanh Thúy

-    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 15.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000 cổ phiếu

-    Thời gian thực hiện giao dich: từ 15/09/2009 đến 09/10/2009.

Theo VTA
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: