Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Người có liên quan đến bà Đào Thị Thoán - Thành viên Ban kiểm soát - đăng ký bán 150.000 cổ phiếu

 

Căn cứ vào Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Duy Hải – người có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Vitaly, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

-    Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hải – chồng bà Đào Thị Thoán, Thành viên Ban kiểm soát

-    Mã chứng khoán giao dịch: VTA

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 200.865 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 150.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.865 cổ phiếu

-    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 20/10/2009 – 20/11/2009

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: