Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Bà Hà Thị Thanh Thúy - Kế toán trưởng - đăng ký bán 3.000 cổ phiếu

 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Vitaly như sau:

-    Tên người thực hiện giao dịch: Hà Thị Thanh Thúy

-    Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 3.000 cổ phiếu

-    Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu gia đình

-    Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 30/10/2009

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: