Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Bà Hà Thị Thanh Thúy - Kế toán trưởng - đã bán 15.000 cổ phiếu

 

Căn cứ vào Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hà Thị Thanh Thúy - cổ đông nội bộ của CTCP Vitaly, Sở GDCKHN thông báo như sau:

-    Tên người thực hiện giao dịch: Hà Thị Thanh Thúy – Kế toán trưởng

-    Mã chứng khoán giao dịch: VTA

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 18.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 15.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 15.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000 cổ phiếu

-    Mục đích giao dịch: Chi tiêu gia đình

-    Thời gian thực hiện giao dịch: 15/09/2009 – 09/10/2009

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: