Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

Căn cứ thông báo số 2293/TB-VSD ngày 02/11/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, SGDCK Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu của CTCP Vitaly, cụ thể như sau:

- Tên TCPH: CTCP Vitaly

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vitaly

- Mã chứng khoán: VTA

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2009

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 : 09/11/2009

- Lý do và mục đích : Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hợp tác đầu tư khai thác khu đất tại số 2/34 Phan Huy Ích, P.15, q. Tân Bình, Tp.HCM

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 26/11/2009

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: