Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - Tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ - đăng ký mua 660.000 cổ phiếu

 

Căn cứ vào Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Vitaly, Sở GDCKHN thông báo như sau:

-    Tên người thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1

-    Mã chứng khoán giao dịch: VTA

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.500.000 cổ phiếu (25%)

-    Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch mua: 660.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.160.000 cổ phiếu (36%)

-    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 24/11/2009 – 24/12/2009

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: