Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

 

Căn cứ vào Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Vitaly, Sở GDCKHN thông báo như sau:


-    Tên người thực hiện giao dịch: Đào Thị Thoán, Thành viên Ban kiểm soát

-    Mã chứng khoán giao dịch: VTA

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 15.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 12.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 12.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000 cổ phiếu

-    Thời gian thực hiện giao dịch: 27/10/2009 – 26/11/2009


-    Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hải – chồng bà Đào Thị Thoán, Thành viên Ban kiểm soát

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 50.856 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 50.856 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 50.856 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

-    Thời gian thực hiện giao dịch: 27/10/2009 – 26/11/2009


-    Tên người thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.500.000 cổ phiếu (25%)

-    Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch mua: 660.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 660.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.160.000 cổ phiếu (36%)

-    Thời gian thực hiện giao dịch: 11/12/2009

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: