Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Ủy quyền công bố thông tin

Sở GDCK Hà Nội nhận được Công văn ngày 01/02/2010 của Công ty Cổ phần Vitaly về việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

Ông Phạm Minh Tâm – Phó phòng Kế hoạch, Thư ký Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vitaly – Được ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Vitaly kể từ ngày 01/02/2010.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: