Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2009 - 26/04/2010

Căn cứ thông báo số 1062/TB-VSD ngày 13/04/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTAnhư sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                                                               
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2010
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2010
Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2009
Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: 31/05/2010;
Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà máy Công ty tại Bình Dương, địa chỉ: Đường N1 – Khu sản  xuất tập trung Bình Chuẩn Thuận An – Bình Dương.

Theo VTA
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: