Doanh nghiệp niêm yết

VTA tạm ngừng giao dịch

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ- TTGDHN ngày 31/12/2007 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 137/QĐ-TTGDHN ngày 14/04/2009 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở GDCK Hà Nội), Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu VTA như sau:

-    Lý do tạm ngừng: Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2008 và năm 2009 là số âm.

-    Thời gian tạm ngừng giao dịch: 10 phiên giao dịch kể từ ngày 24/05/2010 đến ngày 04/06/2010.

-    Ngày giao dịch trở lại: 07/06/2010.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: