Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Căn cứ văn bản số số 23/TB-HĐQT ngày 01/07/2010 của CTCP Vitaly, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo:

Ngày 30/06/2010, CTCP Vitaly đã tổ chức không thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 lần thứ nhất do số cổ đông dự họp là 10 cổ đông, chỉ đại diện cho 2.228.440 cổ phần, chiếm 37,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (<65%).

CTCP Vitaly sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 lần thứ hai vào ngày 20/07/2010.

Thời gian và địa điểm tổ chức: 8h30 tại Hội trường CTCP Vitaly – Khu Sản xuất tập trung Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo VTA
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: