Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 lần 2

Căn cứ văn bản số 24/TB-HĐQT ngày 20/7/2010 về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2010 lần 2 của  CTCP Vitaly, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn như sau:

Ngày 20/7/2010 CTCP Vitaly tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 vào lúc 9giờ tại Hội trường của CTCP Vitaly.
Căn cứ tình hình cổ đông thực tế tham dự và ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 lần 2:
Số lượng cổ đông dự họp: 11 cổ đông
Số lượng cổ phiếu sở hữu và đại diện: 2.228.790 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 37,15% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
Do số cổ đông nắm giữ lượng cổ phiếu biểu quyết đăng ký dự Đại hội không đủ 51% vốn điều lệ theo quy định, nên Ban tổ chức Đại hội đã tuyên bố:
Hoãn ĐHCĐ thường niên năm 2010 lần 2 và tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 lần 3 vào ngày30/7/2010.
Thời gian và địa điểm tổ chức: 08 giờ 30 tại Hội trường CTCP Vitaly.
Khu SXTT Bình Chuẩn, Bình Phú_Bình Chuẩn_Thuận An_Bình Dương.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: