Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Hợp tác với Tổng công ty VLXD số 1 (FICO) để khai thác Khu đất 2/34 Phan Huy Ích

Ngày 06/8/2010, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 27/BBĐHĐCĐ họp (lần 3) ngày 30/7/2010 của CTCP Vitaly.

+ Biểu quyết thông qua 100% kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ       :    90.311.471.200 đồng
- Sản lượng sản xuất                                              :    1.769.983 m2
- Sản lượng tiêu thụ                                                           :    1.626.707 m2
- Lãi/lổ                                                                        :   -34.533.178.033 đồng.

+ Biểu quyết thông qua 100% Kế hoạch năm 2010
-  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:            176,253 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất                                              :     3.720.000 m2
- Sản lượng tiêu thụ                                                           :     3.920.000 m2
- Kết quả kinh doanh                                              :   - 17,419 tỷ đồng
- Khấu hao tài sản                                                   :     20,336 tỷ đồng

+ Biểu quyết thông qua 100% việc hợp tác với Tổng công ty VLXD số 1 (FICO) để khai thác Khu đất 2/34 Phan Huy Ích với những nội dung như sau:

    * Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2007 đã đồng ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất công nghiệp khu đất 2/34 Phan Huy Ích được làm Dự án Khu Phức hợp Nhà cao cấp và văn phòng làm việc là phù hợp với chủ trương của Thành phố “di dời các cơ sở sản xuất khu vực nội thành ra khỏi Trung tâm Thành phố” và quy hoạch phát triển khu dân cư của Quận Tân Bình.
    * Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện của Ban điều hành cũ (trong những năm 2007-2008) là không đạt yêu cầu –có chủ quan trong việc thu xếp nguồn vốn đầu tư di dời cơ sở sản xuất, sai lầm trong việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho việc đầu tư dẫn đến hệ quả hết sức nặng nề cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; không đủ vốn lưu động để hoạt động cho đúng công suất,chi phí tài chánh tăng cao…làm cho kết quả kinh doanh năm 2008 lỗ 4,179 tỷ đồng,năm 2009 lỗ 34,564 tỷ đồng.
    * Về tính chất pháp lý của Khu đất 2/34 Phan Huy Ích trước đây VITALY chỉ được quyền sử dụng dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm nhưng hiiện nay đã được Ủy Ban Nhân Dân Tp HCM chấp thuận cho: Cty Cp VITALY và Tổng công ty VLXD Số 1(fiCO) làm chủ đầu tư Khu đất này tại Văn Bản số:

-       4823/UBND-ĐTMT ngày 21/09/2009 của UBND Tp HCM chấp thuận chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất Khu đất 2/34 Phan Huy Ích cho Cty Cp VITALY.

-       16/TB-VP ngày 25/03/2010 của UBND Tp HCM về việc “Thông báo nội dung kết luận của đ/c Nguyễn thành Tài Phó Chủ Tịch thường trực Ủy Ban về dự án 2/34 Phan huy Ích do Cty Cp VITALY – Tcty VLXD SỐ 1 LÀM CHỦ ĐẦU TƯ”

Đại hội đã thống nhất thông qua chủ trương giao cho HĐQT công ty Cp VITALY triển khai ngay việc hợp tác với Tcty VLXD số 1 để sớm đưa vào khai thác Khu đất 2/34 Phan huy Ích .

+ Biểu quyết thông qua 100% việc hợp tác với Tổng công ty VLXD số 1 (FICO) nhằm phục hồi sản xuất dây chuyền số 5 với các nội dung như sau:

Dây chuyền 5  sau khi đưa vào sử dụng một thời gian trong năm 2007 thì Ban điều hành cũ đã cho tạm dừng sản xuất do chất lượng thiết bị đầu tư không đạt yêu cầu.Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây lỗ cho các năm hoạt động vừa qua vì vẫn phải  khấu hao, vẫn phải trả lãi vay Ngân hàng cho dù không sản xuất (giá trị còn lại trên sổ sách tính đến ngày 31/12/2009 là 62 tỷ đồng)

Hiện trạng của thiết bị ngày càng xuống cấp vì không có kinh phí bảo dưỡng, phục hồi.

Với tình hình tài chính của công ty hiện nay thì hoàn toàn không có  khả năng tự đầu tư để khôi phục lại sản xuất cho dây chuyền này, do đó việc hợp tác với Tcty VLXD số 1 để sớm đưa dây chuyền 5 vào hoạt động là giải pháp tốt nhất.

Đại hội Đồng cổ đông rất trân trọng hình thức hợp tác mà cổ đông FiCO đã chấp nhận là : Sẽ bỏ 100% vốn để đầu tư phục hồi thiết bị & bổ sung thêm các thiết bị cần thiết khác nhằm khôi phục sản xuất dây chuyền 5 với dòng sản phẩm tập trung cho phân khúc thị trường cao cấp. Bên thuê được toàn quyền quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh với thời gian tối thiểu là 5 năm,sau đó sẽ chuyển giao lại toàn bộ cho công ty Cp VITALY. Việc hoàn trả lại vốn đầu tư cho FiCO sẽ thực hiện vào những năm cuối của thời gian thuê.

+ Biểu quyết thông qua 100% việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán năm 2010

+ Phê duyệt việc bổ nhiệm Tổng giám Đốc :


Xét Biên Bản phiên họp HĐQT lần thứ 1 nhiệm kỳ 2010-2015 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành, Đại hội thống nhất phê duyệt :

Ông Trần Công Hạnh giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành và là người Đại diện trước Pháp Luật của Cty Cp VITALY kể từ ngày 30/07/2010 với nhiệm kỳ là 3 năm.

Ngoài ra, đại hội còn thông qua nhiều vấn đề khác.

Chi tiết xem file đính kèm./.
Tệp đính kèm:   VTA 6594 NghiQuyetDHCD2010.doc
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: