Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần 1

Sở GDCK Hà Nội trân trọng công bố toàn văn văn bản số 10/TB-HĐQT ngày 05/05/2011 của CTCP Vitaly về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần 1.

Hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 lần 1, Công ty CP Vitaly tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 lần 2 vào lúc 08h30 ngày 20/05/2011 và tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 lần 3 vào lúc 08h30 ngày 03/06/2011( nếu có)
Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Vitaly.
Khu SXTT Bình Chuẩn, Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương.


Chi tiết xem file đính kèm./.


Theo VTA
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: