Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu niêm yết trên HNX

Quyết định số 221/QĐ-SGDHN ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Sở GDCK Hà Nội về việc hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Vitaly (MCK:VTA).

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vitaly
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: VTA
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)
Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
Lý do hủy: Kết quả sản xuất kinh doanh đã bị lỗ trong ba (03) năm liên tục từ năm 2008 đến năm 2010.
Ngày hủy niêm yết: 02/06/2011
Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 31/05/2011.

Theo VTA
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: