Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 lần 2 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 lần 3

CTCP Vitaly công bố về việc hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 lần 2 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 lần 3 như sau:

Ngày 20/05/2010 – Công ty Cổ phần Vitaly tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 vào lúc 9 giờ tại Hội trường của Công ty Cổ phần Vitaly.
Do số cổ đông nắm giữ lượng cổ phiếu biểu quyết đăng ký dự Đại hội không đủ 51% vốn Điều lệ theo quy định, nên Ban tổ chức Đại hội đã tuyên bố:
Hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 lần 2, Công ty CP Vitaly tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 lần 3 vào lúc 8h30 ngày 03/06/2011.
Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Vitaly
Khu SXTT Bình Chuẩn, Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương.

Chi tiết xem file đính kèm./.


Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: