Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Ngày 15/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Vitaly (mã CK: VTA) như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian họp: 15/04/2012
Địa điểm tổ chức họp: Hội trường nhà máy Công ty tại Bình Dương – Địa chỉ: đường N1-Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn – KP.Bình Phú - P.Bình Chuẩn -TX.Thuận An – Bình Dương
Nội dung họp:
- Kết quả sản xuất kinh doanh 2011.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và những năm tiếp theo

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: