Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Nguyễn Thị Năm - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Thị Năm - Tổng Giám đốc CTCP Vitaly - như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Năm

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: VTA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.000 CP (tỷ lệ 0,42%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc chi tiêu cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/03/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/05/2012

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: