Doanh nghiệp niêm yết

VTA: Ông Võ Văn Tùng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của Võ Văn Tùng - Phó Tổng Giám đốc CTCP Vitaly - như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Văn Tùng
Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
Mã chứng khoán: VTA
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc chi tiêu gia đình
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/03/2012
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/05/2012

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: