Doanh nghiệp niêm yết

VTI: Ngày 18/02/2011, ngày chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên

Căn cứ thông báo số 331/TB-VSD ngày 29/01/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTInhư sau:

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông                                                               

Mệnh giá: 10.000 đồng 
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2011
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết 
Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/03/2011 đến ngày 31/3/2011
Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường CTCP Sản xuất – Xuát nhập khẩu Dệt May, số 20 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: