Doanh nghiệp niêm yết

VTI: Ngày 15/4/2011, ngày chốt danh sách để trả cổ tức

Căn cứ thông báo số 1076/TB-VSD ngày 31/3/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTInhư sau:

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông                                                              
Mệnh giá:  10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2011
Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 13/4/2011
Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
Thời gian thực hiện: Ngày 29/4/2011;
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt may, số 20 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội từ ngày 29/4/2011. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: