Doanh nghiệp niêm yết

VTI: Ngày 18/07/2011, ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần SX - XNK Dệt May (mã CK: VTI) như sau:


1.       Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2011

2.       Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2011

3.       Lý do và mục đích:

·         Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

-        Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 1.000.000

-        Tỷ lệ thực hiện: 3,5:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền; 3,5 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

-        Giá phát hành: 11.000 đồng/ cổ phiếu

-        Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu được mua của từng cổ đông được tính đến số nguyên. Phần lẻ chưa đủ để mua 01 cổ phiếu được tính theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 36.000 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 10.285,7 cổ phiếu (36.000/3,5=10.285,7). Như vậy cổ đông Nguyễn Văn A được mua 10.285 cổ phiếu với giá 11.000 đồng/ cổ phiếu; 0,7 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

-        Thông tin về tài khoản đặt mua:

+ Tên tài khoản: CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

+ Số tài khoản: 001.100.0000006

-        Loại cổ phiếu đặt mua: Loại tự do chuyển nhượng

-        Thời gian chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian bắt đầu: 03/08/2011

+ Thời gian kết thúc: 26/08/2011

-        Thời gian đăng ký đặt mua:

+ Thời gian bắt đầu: 03/08/2011

+ Thời gian kết thúc: 30/08/2011

-        Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền mua tại trụ sở CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may trong thời gian nêu trên và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy ờ tùy thân hợp lệ - Địa chỉ: Số 20 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền mua tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

-        Số lần chuyển nhượng quyền mua: 1

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: