Doanh nghiệp niêm yết

VTI: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 779.763, chiếm 77,97% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 8.577.393.000 đồng
Tổng chi phí: 17.784 đồng
Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 8.577.375.216 đồng.

Chi tiết xem file đính kèm./.
 

 

 
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: