Doanh nghiệp niêm yết

VTI: Ngày 29/02/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần SX - XNK Dệt May (mã CK: VTI) như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2012

Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến từ ngày 15/03/2012 đến 31/03/2012

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt may – Số 20, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: