Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Ông Nguyễn Văn Đồi - Thành viên HĐQT - đăng ký mua 360.000 cổ phiếu

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Đồi
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
Mã chứng khoán giao dịch: WSB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 190.000 CP (tương đương với 1,31%/VĐL)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 360.000 CP (tương đương với 2,48%/VĐL)
Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 10/09/2010 đến ngày 31/10/2010

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: