Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ thông báo số 2294/TB-CNVSD ngày 03/11/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuWSB như sau:

- Loại chứng khoán            :  Cổ phiếu phổ thông                                                               

- Mệnh giá              :  10.000 đồng 
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2010
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2010
- Lý do và mục đích            :  Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nội dung cụ thể:

1. Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt:
- Tỷ lệ thực hiện     :  10% mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện           : 30/11/2010

- Địa điểm thực hiện           : 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây, địa chỉ: Khu Công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ từ ngày 30/11/2010 và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc), Chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là Công ty).

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 
Thông qua chủ trương đầu tư mới và di dời nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng vào KCN tỉnh Sóc Trăng, sử dụng diện tích đất cũ của nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng để xây dựng khu dân cư phù hợp với quy hoạch của tỉnh Sóc Trăng.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: