Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Bà Chung Thị Bạch - người có liên quan với Thành viên BKS - đăng ký mua 4.000 cổ phiếu

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

Tên người thực hiện giao dịch: Chung Thị Bạch
Mã chứng khoán giao dịch: WSB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Ngọc Huyện
Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: chồng
Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 0 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 16/11/2010 đến ngày 13/01/2010

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: