Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Ngày 08/4/2011, ngày chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên

Căn cứ thông báo số 697/TB-CNVSD ngày 24/03/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuWSB như sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                                                               
Mệnh giá: 10.000 đồng 
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2011
Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết 
Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau
Nội dung họp: Sẽ thông báo sau

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: