Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Ngày 20/05/2011, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (mã CK: WSB) như sau:

1.Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2011
2.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2011
3.Lý do và mục đích:
· Trả cổ tức bằng tiền mặt:
- Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền
- Lần thứ: đợt 2
- Năm: 2010
- Tỷ lệ thực hiện: 15% mệnh giá
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây  từ ngày 03/06/2011 và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc), CMND, giấy giới thiệu (nếu là Công ty).
+ Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Thời gian thực hiện: 03/06/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: