Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011 về việc báo cáo KQ SXKD năm 2010 và KH SXKD năm 2011

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011.

Nghị quyết thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 với Sản lượng sản xuất đạt: 51.720.324 lít – đạt: 116,23% KH, Sản lượng tiêu thụ đạt: 51.557.301 lít – đạt: 115,86% KH, Tổng doanh thu đạt: 615.336.542.807 đồng – đạt: 125,30% KH, tỷ lệ chia cổ tức đạt: 25%.
Nghị quyết cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với Sản lượng sản xuất đạt: 43.500.000 lít, Sản lượng tiêu thụ đạt: 43.500.000 lít, tổng doanh thu đạt: 424.232.172.437 đồng, tỷ lệ chia cổ tức đạt: 20%.
Đồng thời, Nghị quyết cũng thông qua kế hoạch đầu tư với: Dự án Đầu tư mới và di dời Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng và KCN, Hạng mục đầu tư chiều sâu Nhà máy Bia Sài Gòn – Cần Thơ, Dự án đầu tư hoàn thiện Nhà máy Bia Sài Gòn – Cần Thơ lên 50 triệu lít/năm nếu được Sabeco phê duyệt chủ trương.
Ngoài ra, Nghị quyết còn thống nhất thông qua một số vấn đề khác.

Chi tiết xem file đính kèm./.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: