Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Chung Thị Bạch - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 6.900 CP, đăng ký mua 10.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của Chung Thị Bạch - người có liên quan đến Thành viên BKS CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây - như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chung Thị Bạch
Mã chứng khoán: WSB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.900 CP (tỷ lệ 0,05%)
Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc Huyện
Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.900 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/09/2011
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: