Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Nguyễn Thị Phương Khanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 302.800 CP

Giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Thị Phương Khanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây - như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Phương Khanh
Mã chứng khoán: WSB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 322.600 CP (tỷ lệ 2,22%)
Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Đồi
Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 544.800 CP (tỷ lệ 3,76%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 302.800 CP
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
Mục đích thực hiện giao dịch: nâng tỷ lệ sở hữu
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/01/2012
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/02/2012

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: