Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Ngày 10/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2012

2.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2012

3.     Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

-         Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu/01 quyền biểu quyết

-         Thời gian, địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

-         Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: