Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Robert Alexander Stone


 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Robert Alexander Stone

- Mã chứng khoán: WSB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 775.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 775.300 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,35%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 05/07/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: