Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Robert Alexander Stone


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Robert Alexander Stone

- Mã chứng khoán: WSB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 775.300 CP (tỷ lệ 5,35%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 173.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 948.300 CP (tỷ lệ 6,54%)
- Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu danh mục đầu tư mua vượt 1% so với kỳ báo cáo trước ngày 05/07/2012
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/07/2012.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: