Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Nguyễn Văn Đồi - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 92.500 CP- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Đồi
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: WSB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 544.800 CP (tỷ lệ 3,76%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 92.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/11/2012
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/12/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: