Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Nguyễn Thị Phương Khanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 96.600 CP

 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Phương Khanh
- Mã chứng khoán: WSB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 625.400 CP (tỷ lệ 4,31%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Đồi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 544.800 CP (tỷ lệ 3,76%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 96.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/11/2012
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/12/2012.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: