Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuWSB của CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2012

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2012

3. Lý do và mục đích:

     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012:

          - Tỷ lệ thực hiện: 8% mệnh giá (tương đương 800 đồng/cổ phiếu)

          - Thời gian thực hiện: 28/12/2012

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây từ ngày 28/12/2012 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc), CMND, Giấy giới thiệu (nếu là Công ty). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi về phòng Kế toán Công ty.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: