Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Bà Nguyễn Thị Phương Khanh - Người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 96.600 CP


 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Phương Khanh
 • Mã chứng khoán: WSB
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 625.400 CP (tỷ lệ 4,31%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Đồi
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 544.800 CP (tỷ lệ 3,76%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 96.600 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 96.600 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 722.000 CP (tỷ lệ 4,98%)
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 26/11/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 30/11/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: