Doanh nghiệp niêm yết

WSB: Ông Nguyễn Văn Đồi - Ủy viên HĐQT - đã mua 92.500 CP


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Đồi
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: WSB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 544.800 CP (tỷ lệ 3,76%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 92.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 92.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 637.300 CP (tỷ lệ 4,4%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/12/2012
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/12/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: