Doanh nghiệp niêm yết

WTC được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

Ngày 28/06/2010, SGD Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho CTCP Vận tải thủy TKV được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGD với những nội dung sau:

 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 Mã chứng khoán: WTC
 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 100 tỷ đồng

Theo WTC
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: