Doanh nghiệp niêm yết

Cổ phiếu WTC chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 15/7/2010

Căn cứ công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên số 237/VWTC-KTTC ngày 07/07/2010 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy TKV, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Vận tải thủy TKV vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội với những nội dung sau:

 Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vận tải thủy TKV
 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: WTC
 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:  10.000.000   cổ phiếu
(Mười triệu  cổ phiếu)
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch:  100.000.000.000    đồng (Một trăm tỷ  đồng)
 Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 15/07/2010

Theo WTC
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: