Doanh nghiệp niêm yết

WTC: CTCP Than Miền Nam - cổ đông lớn - đăng ký bán 222.900 cổ phiếu

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Vận tải Thủy TKV, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Than Miền Nam
Mã chứng khoán giao dịch: WTC
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tương đương với 6,00% trên vốn điều lệ)
Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 222.900 CP (tương đương với 2,20% trên vốn điều lệ)
Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 13/9/2010 đến ngày 12/11/2010

Theo WTC
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: