Doanh nghiệp niêm yết

WTC: CTCP Than Việt Nam - cổ đông lớn - đã bán 222.900 cổ phiếu

Căn cứ báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Vận tải thủy TKV, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

Tên cổ đông lớn: CTCP Than Việt Nam
Địa chỉ: 19 Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. HCM
Mã chứng khoán sở hữu: WTC
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi (mua): 600.000CP (tương đương với 6.00% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
Số lượng cổ phiếu đã (bán): 222.900 CP (tương đương với 2.22% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
Số lượng CP nắm giữ sau khi (bán): 377.100 CP (tương đương với 3.77% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
Lý do thay đổi: Thoái vốn
Ngày thay đổi sở hữu: ngày 26/10/10

Theo WTC
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: