Doanh nghiệp niêm yết

WTC: CTCP Than miền Nam - cổ đông lớn - đã bán 222.900 cổ phiếu

Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 55 tỷ đồng lên 150 tỷ đồngCăn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Vận tải thủy TKV, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

Tên cổ đông lớn: CTCP Than Miền Nam
Địa chỉ: 49 Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM
Mã chứng khoán sở hữu: WTC
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi bán: 600.000 CP (tương đương với 6% trên vốn điều lệ)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 222.900 CP (tương đương với 2,229% trên vốn điều lệ)
Số lượng cổ phiếu đã bán: 222.900 CP (tương đương với 2,229% trên vốn điều lệ)
Số lượng CP nắm giữ sau khi bán: 377.100 CP (tương đương với 3,771% trên vốn điều lệ)
Ngày thực hiện giao dịch: ngày 26/10/2010

Theo WTC
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: