Doanh nghiệp niêm yết

WTC: Ngày 14/3/2011, chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên

Căn cứ thông báo số 641/TB-VSD ngày 01/03/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTCnhư sau:

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông                                                               

Mệnh giá:  10.000 đồng 
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2011
Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên
Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu được nhận 01quyền biểu quyết  
Thời gian thực hiện: Dự kiến 02/04/2011;
Địa điểm thực hiện: 169 Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Nội dung họp:
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
+ Thông qua đổi tên Công ty Cổ phần Vận tải thủy - TKV thành Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: