Doanh nghiệp niêm yết

WTC: Công ty TNHH 1TV Tổng Công ty Đông Bắc - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 400.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH 1TV Tổng Công ty Đông Bắc - người có liên quan đến Thành viên BKS CTCP Vận tải thủy TKV - như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH 1TV Tổng Công ty Đông Bắc
 Mã chứng khoánWTC
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 4%)
Tên của người có liên quan tại TCNY: Quán Văn Thính
Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Phòng Kế toán
Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400.000 CP
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
ngày UBCK-PTTT 2299 số bản văn theo thuận chấp UBCKNN được đã WTC vào tư đầu con ty Công các và Vinacomin của vốn lại cấu cơ trương chủ Theo dịch: giao hiện thực đích >Mục>
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/08/2011
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/08/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: